30 Ocak 2015 Cuma

İmam Gazali Yönetimin Sırları veya Devlet Başkanına Öğütler veya Yöneticilere ÖğütlerAllah seninle beraberse kimden korkuyorsun? Yok O seninle beraber değilse, kime sığınacaksın?

Ebu Hazim: Uyuduğunda ölümü başının altına koy. Ölümü ne zaman temenni edersen, ona sarıl. Ne zaman da ölümden kaçarsan, bil ki sen onun üzerindesin. O sana çok yakındır.

Genellikle başkanların kızgınlığı kendilerine dil uzatılmasından kaynaklıdır.

Öfkeni yen. Öfkeliyken ve normal durumda, insaflı ve adaletli ol, cezalandırabilecek bir durumdayken affet.

Hadis: Halkı kızdırmak pahasına da olsa Allah’ı memnun eden kimseden Allah razı olur ve halkı da ondan razı eder. Allah’ın hoşnutluğunu bir tarafa bırakarak halkın Allah’a itaat etmelerini emretmeme, din işlerini onlara öğretmeme, onlara haram yedirme, işçilerin ücretlerini ve kadının mihrini ödememe gibi kötü davranışlarla Allah’ı kızdırmak pahasına insanları memnun etmeye çalışan kimseye Allah gazap eder ve halkın öfkesini de onun üzerine çeker.

Bu dünyada ihtiyaçtan fazla toplanan her şey, öldürücü bir zehirdir.

Bir rivayette şöyle anlatılır: Dünya kıyamet gününde çirkin, mavi gözlü, açık ağzından dişleri görünen ihtiyar bir kadın suretinde getirilir. İnsanlar onu görünce: “Bu çirkinden Allah’a sığınırız!” derler. Onlara: “ Bu sizin uğrunda birbirinizle mücadele ettiğiniz, kan döktüğünüz, akrabalarla ilişkilerinizi kestiğiniz ve güzelliğiyle aldandığınız dünyadır.” Denir. Sonra dünyanın cehenneme atılması emredilir. Dünya: “Allah’ım, hani dostlarım ve sevgililerim?” der. Bunun üzerine onlar da getirilirler ve hep birlikte cehenneme atılırlar.

Hz. İsa (a.s): Dünyayı isteyen, deniz suyu içen insan gibidir. Ne kadar çok içerse, o kadar susuzluğu artar. İnsan da ölünceye kadar ondan içmeye devam eder.

Hz. Peygamber: Denize giren mutlaka ıslanır. Aynı şekilde kendini dünya işlerine veren de mutlaka kirlenir.

Devlet başkanında bulunması gereken dört nitelik:
-          Mayalarında alçaklık olan kimseleri ülkeden çıkarmak.
-          Akıllı, sanatkar ve yetenekli insanları kendine yakın tutup, ülkeyi bayındır duruma getirmek.
-          Kalbinde dünya sevgisi bulunmayan yaşlı kimsenin düşünce ve görüşünü dikkate almak.
-          Kötü sözlü ve kötü işlerle uğraşan kimsenin sözlerine kulak vermemek.

Zülkarneyn, Aristo’ya: “Hükümdarda bulunan adalet ve cesaret özelliklerinden hangisi daha üstündür?” diye sordu. Aristo cevap olarak: “ Hükümdarda adalet varsa bu özelliğiyle diğer hükümdarlar karşısında muzaffer olabilir.” Dedi.

Sokrat şöyle söylemiştir: “ Bu dünya adaletten oluşmuş bir binektir. Bu bineğin üzerine aşırı miktarda zulüm ve işkence yüklenmesinden dolayı tahammül ve gücü kalmamıştır. Bir gün çökmesi kaçınılmazdır.”

Bir ülkenin iktidarının ve ülkesinin bağımsızlığının bekası üç şeye bağlıdır.
-          Ülkeyi korumak ve düşmanlara karşı savunmak
-          Halka asla zulüm yapmamak
-          Alim ve faziletli insanlara saygı gösterip, kıymet ve derecelerini yüksek tutmaktır.

Ahmet bin Kays: “Din ile devlet yönetimi birbiriyle bağlantılı işler oldukları için ikiz kardeş gibidirler.”

Dünyada fena pek çok şey vardır. Şu üç fena tutum şu üç kimsede  bulunursa, fenalık çok daha iğrenç bir hal alır:

-          Devlet başkanında öfke ve kızgınlık
-          Alimlerde dünya hırsı
-          Zenginlerde cimrilik

Gözün aydınlığını arttıran dört şey:

-          Yeşillik
-          Akarsu
-          Temiz toprak
-          Dostların yüzüne bakmak

Gözün aydınlığını azaltan dört şey:

-          Tuzlu yemek
-          Başa sıcak su dökmek
-          Sürekli güneşe bakmak
-          Düşmanı görmek

Bedeni zayıf ve çelimsiz bırakan dört şey:

-          Tuzlanıp kurutulmuş eti yemek
-          Çokça cinsi ilişki
-          Banyoda fazla kalmak
-          Akşam namazı vaktinde uyumak ve sert elbise giymek

Bedenin yağ bağlamasını sağlayan dört şey:

-          Yumuşak elbise
-          Zihinden üzüntüyü uzaklaştırmak
-          Güzel koku
-          Sıcak ortamda uyumak

Bedeni sağlıklı yapan dört şey

-          Yemeği vaktinde yemek
-          Eşyanın ölçüsünü korumak
-          Zor işlerden kaçınmak
-          Gereksiz yere üzülmemek

Bedeni yıpratan dört şey:

-          Zor yollarda yürümek
-          Serkeş, asi ata binmek
-          Yorgun yürümek
-          Yaşlı kadınla cinsel ilişkide bulunmak

Kalbi dirilten dört şey:

-          Faydalı akıl
-          Alim hoca
-          Güvenilir ortak
-          Uyumlu eş ve yardımcı arkadaş

Kul iki şeyden helak olur:

-          Günah
-          Sadece kendi görüşüyle hareket etmek

Vehb b. Münebbih’in Tevrat analizi:

Günah’ın başı üç şeydir:
-          Kibir
-          Hırs
-          Kıskançlık

Bunlar da beş şeyin sonucudur:

-          Çok uyumak
-          Çok yemek
-          Bedenin rahatı
-          İnsanların övgüleri
-          Dünya sevgisi

Allah aklı en güzel şekilde yaratmıştır. “İzzet ve yüceliğime yemin olsun ki, yarattıklarımın içinde senden daha üstün bir şey taratmadım. Seninle alıyor, seninle veriyorum. Seninle hesaba çekiyor, seninle cezalandırıyorum.”

Allah kullara iki şele emretmiştir “emir” ve “yasak”. İkisi de akla bağlıdır.

“ Ey akıl sahipleri! Allah’tan korkunuz.”

Lokman Hekim: kişi ne kadar bilgili olursa olsun, aklı ilmine arkadaş olmadığı müddetçe o kimse kendi ilminin faydasını göremez.

Hz. Peygamber: “ Allah kullarına akıldan daha hayırlı bir şey vermemiştir.”

Aristo: Ruhların tanrıya dair tüm bilgisizliklerinin nedeni, dünyanın nesnelerine değer vermeleridir ve kendilerini küçümsemeleridir. Çünkü insan bir nesne peşinden koşuyorsa ve ona hayran kalıyorsa, bu, kendini nesneden aşağı görmesi demektir.
  Kitap için müzik: LE TRIO JOUBRAN - Masar


Müziksiz her şey zorlaşır


Müziksiz medeniyet olamaz. Müziksiz hiçbir şey olamaz. Müzik bu dünyanın süsü, insanlığın nişanıdır.
Müzik dediysem, demet akalın vs bunlar değil tabi.