27 Haziran 2016 Pazartesi

Hz. Ömer Döneminde Ekonomik Yapı

Hz. Ömer Döneminde Ekonomik Yapı

Allame İbn Hazm, fertlerin temel ihtiyaçlarının sağlanmasından devleti sorunlu tutar. Ona göre:
-          İslam, servetin ve servet üretici unsurların birikimine karşıdır.
-          İslam, üretim unsurları üzerinde mutlak mülkiyeti kabul etmez; ancak, fertlerin bunları şahsen ve ortaklaşa kullanmaya hakları vardır.
-          İslam; zekat, sadakat (vergiler) ve miras gibi kurumlar oluşturarak dengeli bir toplumsal sistem kurmuştur. S. 16

Günümüzden bin dört yüz yıl önce, bugünün modern, ekonomi prensipleriyle boy ölçüşebilen ve ekonomik eşitliğin son basamağına kadar ulaşabilmiş böylesi bir ekonomik sistemle karşılaşmak gerçekten ilginç. Bu başarı, sistemin temelde, kapitalin ve öteki üretim faktörlerinin hiçbir ferde ait olmaması prensibine dayalı oluşundan kaynaklanmaktadır. S. 18

Başka kaynaklar süreklilik taşımadığından devlet hazinesinin ana gelir kaynağını zekat oluşturmuştur. S 18

Üretim araçları şahsi mülkiyete ait olamaz. S. 20

Geçersiz anlaşmalar:
-          -Tefecilik ve faiz, hangi biçimiyle olursa olsun, tamamen reddedilmiştir.
-          -Spekülasyona yol açabilecek kredi alışverişi ile ilgili muameleler.
-          -Her türlü bahis sözleşmesi ve şans oyunları.
-          -Niteliği tamamen tarif edilmeyen bir malın alıcısına risk yükleyen bir satış sözleşmesi.
-          -Alım-satımı yapılabilen şeyler arasında bulunmayan malların sözleşmesi.
-          -Meşru yoldan satılması tamamen yasak olan malların satış sözleşmeleri.
-          -Bulunmuş eşya gibi sahipliği satıcının üzerinde bulunmayan malların satışı.
-          -Satılmasında sınırlamalar getirilmiş olan malların satışı. S. 51-52

Sayfa numaralarını not almadığım kısım:
Toprak Sistemleri
-          -İkta: Haraç
-          -Hima: Öşr
-         - Devlet Toprakları: 1. Sevafi: Tamamen devlet kontrolünde, 2. Fey: Peygambere, sonrasında haliyefe ait arazi, 3. Deyeh: Devlete ait özel mülkiyet, 4. Vakıf
-         - Özel toprak

Tarımda Sınıflar
-         - Ekici olmayan sahip
-          -Sahip olmayan ekici
-          -Ekici sahip

İslam Hukukuna göre ticaret sözleşmesi
-        -  Mukaide: Mübadele
-          -Sarf: Değişme
-          -Selam: Bedel peşin alınıp mal daha sonra teslim ediliyor.
-          -Bey Mutlak: Para muameleler

Dört kişiyle yapılan sözleşme geçersiz:
-       -   Rüştüne erişmemiş kişi
-         - Akıl Hastası
-          -Kör
-          -Köle

Vergi Sistemi
-Kişiler zekat(Müslüman), Cizye (Gayrimüslim)
-Toprak için Öşr (Müslüman), Haraç (Gayrimüslim)

Müslümanların ülkesi: Dar’ül İslam
Düşman ülkesi: Dar’ül Harb
Müttefikler ülkesi: Dar’ül Meahid

Zekatın Temel Esasları
-          -Birikmiş servet
-          -Madenler ve defineler %20
-          -Ticari Sermaye % 2.5
-          -Hayvan Sürüleri

Zekatın Şartları
-          -Akıl sahibi ve reşit olmak
-          -İslam devletinde bulunmak
-          -Hür olmak

İrfan Mahmud Rana, Bir Yayıncılık, İstanbul, 1985


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder