11 Temmuz 2016 Pazartesi

Lanet Kitabı

Kütüphanede bulduğum ilginç bir kitap. Farklı yörelerde edilen beddualardan, tarihi beddualardan hikaye ve masallarda geçen beddua ve lanetlere, dini metinlerde geçen lanet lafzı, siyasi lanetlerden türkülerde şiirlerde geçen beddualara kadar 500 sayfalık bir lanet ve beddua antolojisi. 

En komiğime giden şiir şu: 

"Meydana geldi na'ş-ı rakib-i nemime-saz
Kıldım huzûr-ı kalb ile ömrümde bir namaz"
(Sabit)

Rakibin ölüsü musalla taşına geldi de 
Ömrümde gönül huzuru ile bir namaz kıldım

Lanetin tanımını şöyle yapmışlar:
Lanetler; kültürlerin galeyanıdır. Bir reddiyedir. Teskin edilemeyen öfke ve nefretin ifadesidir. Af etmediklerimize söylenen son sözdür