21 Ocak 2011 Cuma

Cennet ve Cehennemin Evliliği

Arzularını baskı altında tutanlar, arzuları yeterince güçlü olmayanlardır; kısıtlayıcı unsur ya da akıl, arzunun yerini alır ve arzusuz olan üzerinde hakimiyet kurar.
Hep aklındakini söylemeye hazır ol, o zaman korkaklar senden korkar.

İnanması mümkün olan her şey, gerçeğin bir görüntüsüdür.

Tilki geçimini kendi sağlar, aslanın geçimi ise tanrıdandır.

Kişi, kendini aldatmana izin veriyorsa seni tanıyordur.

İlkçağ ozanları sezilebilir nesnelere, tanrılar ve dehalara hayatiyet kazandırıyorlar, onlara ormanların, ırmakalrın, dağların, göllerin, kentlerin, halkların ve gelişmiş pek çok duyuların algılayabildiği şeylerin adlarını veriyorlar ve bunların özelliklerini atfediyorlardı.
Özellikle her kentin ve her bölgenin dehasını araştırıyorlar ve burayı oranın tanrısal varlığının koruyuculuğuna emanet ediyorlardı.
Bir süre sonra birilerinin, tanrısal varlıkları gerçek kılmaya ve nesnelerinden soyutlamaya girişmesiyle üstünlük elde edip halkı köleleştirdiği bir sistem oluştu. Papazlık böyle başladı.
Ozanların anlattığı masallardan yararlanıp ibadet biçimi geliştirdiler.
Sonra bu ibadet biçimlerini tanrıların buyurduğunu söylediler.
Böylece insanlar tüm tanrıların insanın içinde yaşadığını unuttular.

Cehennem meselleri

arzulayıp da eylemeyen hastalık üretir.

biçilmiş solucan sabanı bağışlar.

suyu seveni ırmağa daldır.

çalışan arının üzülmeye zamanı yoktur.

budala ile bilgenin gördüğü ağaç aynı değildir.

tüm sağlıklı besinler bir ağ veya kapan olmaksızın yakalanır.

utanç gururun örtüsüdür.

hapishaneler yasanın taşları, kerhaneler dinin tuğlaları ile inşa edilir.

bir kıtlık yılında sayıyı,ağırlığı ve ölçüyü göz önünde tut.

hiç bir kuş sadece kendi kanatlarıyla çok yükseğe uçamaz.

ölü bir beden yaraların öcünü almaz.

en yüce edim, bir başkasını kendi önümüze koymaktır.

budala budalalığında diretseydi, bilge olurdu.

budalalık düzenbazlığın örtüsüdür.

utanç gururun örtüsüdür.

keçinin şehveti tanrının ihsanıdır.

aslanın gazabı tanrının bilgeliğidir.

kadının çıplaklığı tanrının yapıtıdır.

kederin aşırısı güldürür. neşenin aşırısı ağlatır.


son cümleye bayıldım ....


tilki kendini değil, tuzağı suçlar.

zevk döller. üzüntü doğurtur.

erkek aslan kürkü giysin, kadın koyun postu giysin.

kuşa bir yuva, örümceğe bir ağ, insana dostluk.

şimdi tanıtlanmış olan, bir zamanlar sadece hayal ediliyordu.

düşüncenizden açıkça söz etmeye her zaman hazır olun, o zaman alçak kişi sizden sakınacaktır.

inanılması olanaklı her şey hakikatin imgesidir.

kartal hiçbir zaman kargayı öğrenmek zorunda bırakıldığı kadar zaman kaybetmedi.Arka Kapak
"Cennet ve Cehennemin Evliliği\" William Blake\'in, büyük İngiliz mistiğin kehanet kitaplarının en önemlilerindendir. Bu tuhaf yapıtı zamanında pek çok okurun yadırgadığına inanıyorum. Günümüzde bile anlayan ve seven çok az az okur vardır."
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder